Registrations online  have been closed!

De registraties online zijn gesloten!

 

 On Saturday June 3rd, registration for the Pre- and Afterprogram is again possible until 2 hours before the start of the event.

Op zaterdag 3 juni is inschrijven ter plaatse voor het voor- en naprogramma opnieuw mogelijk tot 2 uur voor aanvang van de proef.


List of registered participants