You can register here !

Je kan hier registreren !


 Registration for the main program is mandatory and will close on Sunday 28th May at 24h00.
Registration for the Pre- and Afterprogram is strongly recommended and will close on Sunday 28th May at 24h00.
On Saturday June 3rd, registration for the Pre- and Afterprogram is again possible until 2 hours before the start of the event.

Inschrijven voor het hoofdprogramma is verplicht en zullen sluiten op zondag 28 mei om 24u00.
Inschrijven voor het voor- en naprogramma is sterk aanbevolen en zullen sluiten op zondag 28 mei om 24u00.
Op zaterdag 3 juni is inschrijven ter plaatse voor het voor- en naprogramma opnieuw mogelijk tot 2 uur voor aanvang van de proef.


List of registered participants